Posługa sakramentalna

Sakrament chrztu

Pierwszy sakrament jest nazywany „chrztem” z uwagi na główny obrzęd, w którym się dokonuje. „Chrzcić” (grec. baptizein) znaczy „zanurzyć, pogrążyć”.

czytaj więcej

Bierzmowanie

Jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Sakrament bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. 

czytaj więcej

Eucharystia

Słowo „Eucharystia” pochodzi od greckiego słowa „eucharistein”. Oznacza ono tyle, co „czynić dziękczynienie”.
czytaj więcej

Namaszczenie chorych

Już w pierwszych wiekach Kościoła namaszczano chorych świętym olejem, postępując za nauką św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili na nim i namaścili go olejem w imię Pana.

czytaj więcej

Małżeństwo

Małżeństwo jest sakramentem miłości, w której człowiek ofiarowuje samego siebie. Taką miłością obdarzają się wzajemnie małżonkowie, ale ich miłość się na tym nie kończy. 

czytaj więcej

Pogrzeb

Każdy katolik winien pamiętać o należnej czci ciału zmarłych wiernych, które przez chrzest stały się świątynią Ducha Świętego.

czytaj więcej