Eucharystia

Słowo „Eucharystia” pochodzi od greckiego słowa „eucharistein”. Oznacza ono tyle, co „czynić dziękczynienie”.
Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła. Główne części Mszy świętej to:
  1. Liturgia Słowa: z czytaniami, homilią i modlitwą wstawienniczą
  2. Liturgia Eucharystii: na którą składają się przygotowywanie darów, konsekracja i komunia.
Systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej pozwala odnaleźć i zachować swoją tożsamość przez zjednoczenie z Chrystusem we wspólnocie parafialnej.
Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:
  1. Dostarczyć „świadectwo chrztu”
  2. Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych.
  3. Zdobyć wiedzę konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w „minimum programowym”
  4. Uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej.