Małżeństwo

Małżeństwo jest sakramentem miłości, w której człowiek ofiarowuje samego siebie. Taką miłością obdarzają się wzajemnie małżonkowie, ale ich miłość się na tym nie kończy. Powinna ona spływać na ludzi żyjących wokoło nich i stać się źródłem nadziei i pocieszenia dla innych. Wsparcie jakiego udzielają sobie małżonkowie, może dać im siłę pozwalającą z mocą służyć innym ludziom. Dlatego kapłan udziela młodej parze następującego błogosławieństwa:Wśród świata bądźcie światkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego Boga.Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom Łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków.
W ramach przygotowania do zawarcia tego sakramentu należy:
  1. Na 6 miesięcy lub wcześniej przed przewidywaną datą ślubu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej Pani Młodej lub Pana Młodego i zarezerwować sobie dzień i godzinę ślubu.
  2. Uzgodnić z Księdzem Proboszczem datę spisania „kanonicznego protokołu badania narzeczonych”. Na to spotkanie należy dostarczyć:- świadectwo chrztu z aktualną datą wydania.- informację o bierzmowaniu zawartą na świadectwie chrztu lub oddzielnym dokumencie.
  3. Świadectwo ukończenia religii (na etapie szkoły zawodowej lub szkoły średniej)
  4. Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej.
  5. Dowód osobisty.
  6. Po spisaniu protokołu zgłosić się do kancelarii parafialnej Pana Młodego i dostarczyć zapowiedzi przedślubne.
  7. Zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu pobrania dokumentów potrzebnych do zawarcia „małżeństwa konkordatowego”.
W szczególnych wypadkach należy:
  • dostarczyć akt zgonu współmałżonka
  • zgodę rodziców na zawarcie małżeństwa
  • dokument stwierdzający nieważność małżeństwa sakramentalnego zawartego poprzednio.