Ogłoszenia 23.05.2021

 

Zesłanie Ducha Świętego – 23.05.2021 r.

 

 Misyjny Dzień Chorych

 

 

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym.

      Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny

      W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy.  Otwórzmy się na światło Ducha Świętego i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

 

2. W dniu dzisiejszym 41 dzieci przystąpiło do I Komunii św. Pamiątki I Komunii św. dzieci otrzymają w poniedziałek. Dzisiaj (niedziela) o godz. 16.00 zachęcamy, by w swoich domach w łączności z kościołem parafialnym odprawić Nabożeństwo Majowe.

      W ramach Białego Tygodnia dzieci swoje Msze św. będą miały: w poniedziałek o  godz. 17.30; od wtorku do piątku o godz. 16.30, w sobotę  o godz. 8.30, a za tydzień w niedzielę dzieci przyjdą na dowolną  Mszę świętą.

 

3. W poniedziałek, 24 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele. Msze św. będą: w Lini o godz. 8.00 i 17.30; w Kętrzynie o godz. 16.00, a w Niepoczołowicach o godz. 19.00.

      W poniedziałek przypada także Dzień modlitw za Kościół w Chinach przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

 

4. W środę, 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Otoczmy modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prośmy, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie

 

5. W czwartek, 27 maja pragniemy uczcić Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia przeżywamy w kościele święto – będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.

 

6. W sobotę o godz. 16.30 będzie dodatkowo Msza św. w Lini z udzieleniem sakramentu chrztu św.

 

7. W przyszłą niedzielę, 30 maja, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Za tydzień nie będzie już Mszy św. o godz. 13.30.

 

8. Informujemy, że zamierzamy wznowić  pielgrzymowanie do Sianowa na odpust Matki Bożej Szkaplerznej.

 

9. Zapowiedzi przedślubne znajdują się w gablocie parafialnej.