Ogłoszenia 13.09.2020

XXIV niedziela zwykła – 13.09.2020 r.

 13 –19 IX - Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania

Kolekta na potrzeby WSD w Pelplinie

       

            Zwyczajowa zbiórka ofiar na Ziemię Świętą, związana z adoracją Krzyża w Wielki Piątek, ze względu na stan pandemii nie mogła się odbyć w tradycyjnym wymiarze. Z tego względu, Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję, aby zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 została przeniesiona na niedzielę, 13 września.

 

18.00 – Nabożeństwo Fatimskie – liturgia Mszy św. - niedzielna

 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny

 

2. W poniedziałek (14 września) przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

 

3. We wtorek (15 września) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Patrząc na krzyż Jezusa chcemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

 

4. We wtorek i w środę w Lini będzie dodatkowo Msza św. o godz. 8.00.

 

5. W czwartek (17 września) z racji 81. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę pamiętajmy w modlitwach o Polakach prześladowanych, zesłanych i pomordowanych na Wschodzie.

 

6. W piątek (18 września) przypada w liturgii święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski i polskiej młodzieży. Przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

      Młodzież (szczególnie kandydatów do bierzmowania z kl. 8 SP) zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie Mszy św. o godz. 18.00.

      W piątek o godz. 19.00 odbędzie się też kolejna katecheza dla młodzieży przed przyjęciem bierzmowania (kl. 1 szkoły ponadpodstawowej) wraz z modlitwą do św. Stanisława Kostki.

 

7. Za tydzień podczas Mszy św. o godz. 11.00 udzielimy sakramentu chrztu św. Nauka dla rodziców i chrzestnych będzie w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00. Następny termin chrztu wyznaczamy na niedzielę (11 października) godz. 11.00.

 

8. Z naszej wspólnoty odszedł do wieczności śp. Pawła Maszota (lat 79) z Zakrzewa–Folwarku. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00. Różaniec będzie odmawiany w kościele w Lini: w niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00, a w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00; a w dniu pogrzebu o godz. 12.25.  Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

9. Przypomnienie!
W całej Polsce właśnie rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na stronie podany  jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można też dokonać spisu przez telefon.

****************************

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinieogłasza II nabór na rok akademicki 2020/20201. Chętni podjęcia formacji w seminarium (w tym tegoroczni maturzyści) proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 1 października 2020 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej pelplińskiego seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele.

****************************

Pary, które planują zawrzeć sakrament małżeństwa jeszcze w tym roku lub w przyszłym, prosimy o uczestnictwo w programie przygotowania do małżeństwa Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Jest to obowiązująca w naszej diecezji forma przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzona przez małżonków i księży. Terminy i zapisy na stronie www.ewangelizacjapelplin.pl