Ogłoszenia 29.03.2020

V niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

 

1. Słowo Biskupa Diecezjalnego - tutaj

 

2. Od dzisiejszej – V Niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali (szczególnie w sposób duchowy poprzez transmisje TV i internetowe)

 

3. W nadchodzącym tygodniu – Msze św. w Lini będą rano o godz. 8.00, a wieczorem o godz. 17.00. 
Dodatkowo Msza św. będzie: w poniedziałek o godz. 17.00 – w Niepoczołowicach, a w środę o  godz. 17.00 - w Kętrzynie.

 

4. Okazja do spowiedzi św. w Lini będzie do czwartku włącznie: po rannej Mszy św. do godz. 9.30 i po wieczornej Mszy św. do godz. 19.00 (bez wystawienia, ale z okazją do Komunii św.).

 

5. W tym tygodniu przypadają miesięczne dni eucharystyczne. W I czwartek będzie dodatkowo adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań - z myślą o Grupie Modlitewnej - godz. 15.00 – 16.30

 

6.  W I piątek zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: o godz. 8.00 i 17.00 (Msza św. z kazaniem pasyjnym).
Z racji I piątku będą dodatkowo Msze św. w kościołach filialnych: o godz. 11.00.
W I piątek okazja do spowiedzi św. będzie w Lini - po wieczornej Mszy św. do godz. 19.00.

 

7. W I sobotę zachęcamy do odśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. O godz. 8.30 w kościele w Lini będzie Msza św. z nabożeństwem 5 Pierwszych Sobót Miesiąca. W I sobotę będzie także okazja do spowiedzi św. w Lini:

godz. 10.30 – 11.30;   godz. 13.00 - 14.30;   godz. 15.30 - 17.00

 

8.   UWAGA!!!  Msza św. z liturgią niedzielną w sobotę będzie o godz. 17.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielkim Tygodniu

 

    9. W tym tygodniu będziemy transmitować na FaceBooku Parafii:

· Codziennie – godz. 20.30 (Różaniec)

· I czwartek – godz. 18.00 (Msza św. z adoracją – w intencji powołań)

· I piątek – godz. 8.00 (Droga Krzyżowa); godz. 17.00 (Droga Krzyżowa z Mszą św., kazaniem pasyjnym i nabożeństwem do NSPJ)

· I sobota – godz. 8.30 (Msz św. z nabożeństwem 5 pierwszych sobót miesiąca)

· Niedziela Palmowa – godz. 8.00 (Msza św.) i 11.00 (Msza św. z Gorzkimi Żalami)

 

   10. Przyszła niedziela, 5 kwietnia – to Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa. Podczas Mszy Świętych (oprócz sobotniej) pobłogosławimy palmy i gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. (przygotujmy palmy również w naszych domach)

 

  11. Sakrament chrztu św. z Niedzieli Wielkanocnej ze względu na ograniczenia przepisami odsuwamy na dalszy termin.

 12.  W związku z nadchodzącymi świętami prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich.

 13. Przyokazji nawiedzenia kościoła będzie można złożyć ofiary do koszyka na wystrój świąteczny kościoła.

**********************************************************

ZASADY  DZIAŁAŃ  DUSZPASTERSKICH  W  PARAFII  LINIA

OPRACOWANE  NA  PODSTAWIE WSKAZAŃ  DOTYCZĄCE  DYSCYPLINY  SAKRAMENTÓW  I  SAKRAMENTALIÓW  W    DIECEZJI    PELPLIŃSKIEJ

W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

(z dnia 25 marca 2020 r.)

 

1. Biskup Pelpliński DO ODWOŁANIA udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

2. Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. KOMUNIA DUCHOWA to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Możemy otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii.

3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 OSÓB oraz posługujący. Proponujemy, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina (zamawiający intencję)

4. Zachęcamy do zachowania przynajmniej jednometrowego dystansu między uczestnikami liturgii.

5. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii.

6. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej NA RĘKĘ. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.

7. SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIAsprawowany jest w oddzielnych pomieszczeniach:
- w bocznej kaplicy (przy wejściu głównym) oraz
- w zakrystii (wejście z zewnątrz zakrystii, od strony plebanii).
Po spowiedzi św. będzie możliwość przyjęcia Komunii św.

8. PRAKTYKA ŻALU DOSKONAŁEGO- o którym informuje Penitencjaria Apostolska w Nocie z dnia 19 marca 2020 roku: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”

9. Msza Święta pogrzebowa celebrowana jest kościele - po wcześniejszym złożeniu trumny/urny do grobu – z zachowaniem ograniczeń do 5 osób.

10. Penitencjaria Apostolska (w Dekrecie z dnia 19 marca 2020 roku) na czas pandemii udziela specjalnych odpustów:

Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony: 

· cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu;

· pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa;

· ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie Różańca Świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie;

· będący w niebezpieczeństwie śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Warunki, które wierny winien spełnić celem otrzymania odpustu zupełnego:

· nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu;

· być zjednoczonym duchowo na modlitwie poprzez środki masowego przekazu podczas celebracji Mszy Świętej, Różańca Świętego, Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności

lub

przynajmniej odmówić Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne wezwania do Najświętszej Maryi Panny, przy jednoczesnym ofiarowaniu tej próby w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich;

· mieć wolę wypełnienia zwykłych warunków odpustu tak szybko, jak to będzie możliwe (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

11.  Codziennie o godz. 20.30 - trwamy na modlitwie różańcowej w świątyni (kapłani), a was kochani Parafianie zachęcamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu (naszej parafialnej strony na FB)

12.  Ograniczamy kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.