Jerycho Różańcowe 2018

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu

 „Jerycho Różańcowe”

Linia 4 – 5.09.2018 r.

 

W każdej godzinie adoracji odmawiamy wyznaczoną część Różańca Świętego:

 

18.00 Msza św.  /kapłan/                                                                                             tajemnice radosne

19.00 – 20.00           Róża Matek Matki Bożej Fatimskiej z Niepoczołowic           tajemnice światła

20.00 – 21.00           I Róża Matek i Róża Dziewcząt z Niepoczołowic                    tajemnice bolesne

21.00 – 22.00           I Róża Matek z Niepoczołowic Folwarku                                  tajemnice chwalebne

22.00 – 23.00           Róża Matek z Kętrzyna                                                                tajemnice radosne

23.00 – 24.00           Róża Matek z Lini Matki Miłosierdzia  p. Woźniak               tajemnice światła

00.00 – 01.00           sołectwo Zakrzewo                                                                        tajemnice bolesne

01.00 – 02.00           sołectwo Niepoczołowice                                                             tajemnice chwalebne

02.00 – 03.00           sołectwo Kobylasz, Potęgowo                                                     tajemnica radosne

03.00 – 04.00           sołectwo Linia                                                                                tajemnice światła

04.00 – 05.00           sołectwo Kętrzyno                                                                          tajemnice bolesne

05.00 – 06.00           Róża Niewiast Linia pod Potęgowo                                            tajemnice chwalebne

06.00 – 07.00           Róża Niewiast p.w. MB Nieustającej Pomocy z Lini               tajemnice radosne

07.00 – 08.00       Msza św. - kapłan   Róża Ojców Niepoczołowice                   tajemnice światła

08.00 – 09.00           Róża Ojców Linia                                                                            tajemnice bolesne

09.00 – 10.00           Róża Ojców z Kętrzyna                                                                  tajemnice chwalebne

10.00 – 11.00           Róża Matek z Niepoczołowic Folwarku                                       tajemnice radosne

11.00 – 12.00           Róża Matek z Zakrzewa                                                                 tajemnice światła

12.00 – 13.00           Róża Matek MB Niepokalanego Poczęcia p. Różańska          tajemnice bolesne

13.00 – 14.00           Róża Niewiast Kobylarz                                                                 tajemnice chwalebne

14.00 – 15.00           Róża Ojców z Zakrzewa Folwark                                                 tajemnice radosne

15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego/Kapłani/                           tajemnice światła

16.00 – 17.00           Róża Matek Matki Bożej Bolesnej                                               tajemnice bolesne

17.00 – 18.00           Grupa Modlitewna                                                                         tajemnice chwalebne

18.00 Msza Święta z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy