Wizytacja Biskupia

WIZYTACJA BISKUPIA

Wszyscy znamy życie toczące się w parafii. Ludzie przychodzą, modlą się, pomagają w upiększaniu świątyni, poświęcają swój czas, angażując się w różne prace, zbierają pieniądze, podejmują trud współodpowiedzialności za dobra Kościoła, czasem narzekają. Są członkami Rad Parafialnych, różnych grup modlitewnych. W ten rytm codziennego życia co pięć lat wpisuje się jedno słowo: WIZYTACJA. Co się wtedy dzieje? Poruszenie. Do parafii przyjeżdża biskup. Głosi Słowo Boże, spotyka się z wiernymi, ale też zapoznaje się z kondycją parafii, ze stanem świątyni i wszystkich parafialnych dóbr.

 

Dlatego jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji lub w Jego imieniu. 

 

W naszej parafii taka wizytacja odbędzie się w czwartek (9 listopada 2017 r.). Z tej okazji gościć będziemy w naszej wspólnocie Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę. W czasie wizytacji zaplanowane jest także poświęcenie ambony i konsekracja ołtarza.

 

Wizytacja to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów - przychodzi do małej owczarnii, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.

 

Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie – życie całej naszej parafii. 

 

Plan wizytacji jest następujący: