Jubileusz Kapłaństwa o.Kazimierza

W niedzielę podzczas Mszy św. o godz. 11.00 o.Kazimierz Szulc dziękował Panu Bogu za dar Kapłaństwa. Minęło już 25 lat, kiedy to Bóg wybrał Go do posługi kapłańskiej. W uroczystym dziękczynienu brało udział kilkunastu kapłanów, którzy na tę uroczyśtość przybyli z różnych części świata. Jak wiadomo ojciec ostatnie swoje lata spędził na pracy w Kenii, gdzie jako misjonarz tworzy parafie, prowadzi różne działania duszpasterskie, które tamtejszej ludności pozwalają poznać Ewangelię. Ojcu składamy najserdeczniejsze życzenia, Błogosławieństwa Bożego, siły i zapału do pracy misyjnej. Szczęść Boże.