Plan Adowacji Wieczystej 2015

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu „Jerycho Różańcowe” Linia 1-2.09.2015 r.
 W każdej godzinie adoracji odmawiamy wyznaczoną część Różańca Świętego
 
18.00 Msza św. /kapłani/                                                                                                 tajemnice radosne
19.00 – 20.00           Róża Matek Matki Bożej Fatimskiej z Niepoczołowic            tajemnice światła
20.00 – 21.00           I Róża Matek i Róża Dziewcząt z Niepoczołowic               tajemnice bolesne
21.00 – 22.00           sołectwo Linia                                                                               tajemnice chwalebne
22.00 – 23.00           sołectwo Kobylasz, Potęgowo                                                 tajemnice radosne
23.00 – 24.00           sołectwo Kętrzyno                                                                       tajemnice światła
00.00 – 01.00           sołectwo Zakrzewo                                                                      tajemnice bolesne
01.00 – 02.00           sołectwo Niepoczołowice                                                          tajemnice chwalebne
02.00 – 03.00           Róża Matek z Lini                                                                         tajemnica radosne
03.00 – 04.00           Róża Matek z Kętrzyna                                                               tajemnice światła
04.00 – 05.00           Grupa Modlitewna                                                                       tajemnice bolesne
05.00 – 06.00           I Róża Matek z Niepoczołowic Folwarku                             tajemnice chwalebne
06.00 – 07.00           Róża Niewiast p.w. MBNP z Lini                                             tajemnice radosne
07.00 – 08.00           I Róża Matek z Lini                                                                       tajemnice światła
8.00 Msza Święta /kapłani/                                                                                              tajemnice bolesne
09.00 – 10.00           Róża Ojców z Kętrzyna                                                               tajemnice chwalebne
10.00 – 11.00           Róża Matek z Niepoczołowic Folwarku                                  tajemnice radosne
11.00 – 12.00           Róża Matek z Zakrzewa                                                                tajemnice światła
12.00 – 13.00           Róża Matek z Zakrzewa Folwark                                               tajemnice bolesne
13.00 – 14.00           Róża Niewiast Kobylarz                                                               tajemnice chwalebne
14.00 – 15.00           Róża Ojców z Zakrzewa Folwark                                               tajemnice radosne
15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego/Kapłani/                                        tajemnice światła
16.00 – 17.00           Róża Ojców Linia                                                                              tajemnice bolesne
17.00 – 18.00           Grupa Modlitewna                                                                           tajemnice chwalebne
18.00 Msza Święta z Nowenna do MBN Pomocy