Ogłoszenia Parafialne 16.03.2014

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

16 marca 2014

 

 

 1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.

 2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. Nasze ofiary mają wspomóc polskich misjonarzy; możemy również wysyłaś smsy – szczegółowe informacje na plakatach w gablotach.

 3. Pamiętajmy również, że każdy z nas może stawać się misjonarzem w swoim środowisku pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem wiary, który otrzymaliśmy. Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, lecz również słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć również czytanie prasy katolickiej czy dobrej literatury religijnej. Można ją nabyć w kruchcie kościoła.

 4. Trwa okres Wielkiego Postu. Nie zapominajmy również o nabożeństwa wielkopostnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. W naszym kościele Drogi Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 17.00,  dla dorosłych o godz. 8.30 i 18.00 z Mszą święta i kazaniem pasyjnym. W niedzielę po Mszy świętej o godz. 11.00 Gorzkie Żale przed Najświetszym Sakramentem.

 5. Przypominamy również, że za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

 6. W poniedziałek na 19.00 zapraszamy na I naukę narzeczonych, którzy w maju i czerwcu zamierzają wstąpić w sakramentalny związek małżeński.

 7. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię. W tym dniu będą dodatkowe Msze św. w kościołach filialnych o 16.00. Wieczorna Msza św. w Lini będzie wyjątkowo o godz. 18.30.

 8. Za tydzień w sobotę Mszą św. o 17.00 /godzinę wcześniej/ w Linii /z III Niedzieli WP/ rozpoczniemy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne.  Rekolekcje przeprowadzi O. Urban Pudełko OFM z Wejherowa. Za tydzień  niedzielna Msza św. w Niepoczołowicach będzie w sobotę o 19.00. Na godzinę 21.00 zapraszamy do Linii na Apel Maryjny i na naukę Młodzież z całej parafii. Pozostałe Msze św. z naukami ogólnymi w niedzielę będą bez zmian. Rekolekcje parafialne potrwają do wtorku włącznie. Równolegle od poniedziałku do środy będą przeprowadzone rekolekcje w szkołach w Kętrzynie i w Niepoczołowicach, a od środy będą  rekolekcje dla ZS Linii. Spowiedź z udziałem zaproszonych spowiedników będzie jak zwykle w sobotę przed Niedzielą Palmową.

 9. Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielimy w niedzielę 30 marca podczas Mszy św. o 15.00. Dzieci można zgłaszać jeszcze do środy.

 10. Podobnie jak przed rokiem rozpoczynamy akcję Caritas zbierania jałmużny do papierowych skarbonek pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”, której  jednym z głównych celów jest uwrażliwienie nas na potrzeby innych ludzi. . Jedna złotówka z każdej skarbonki w tym roku  będzie przeznaczona na przygotowanie i wyposażenie oddziału dziecięcego w przychodni /przychodnia obsługuje 30 tysięcy mieszkańców/ znajdującej się  przy parafii Mary, Mother of the Church w Kazimvie w Zambii gdzie pracuje kapłan naszej diecezji , ks. Wojciech Ciesielski.   Skarbonki należy przynieść w Wielką Sobotę razem ze „święconką”.

 11. W imieniu pana Czesława Elwart i najbliższej rodziny dziękujemy wszystkim, którzy w minioną  sobotę zgłosili się by oddać  krew jako dar  życia.