Ogłoszenia 03.04.2022

V niedziela Wielkiego Postu

– 3.04.2022 r.

 

- Pola Nadziei -

 

1. W minioną środę o godz. 10.00 rozpoczęła się wizytacja kanoniczna naszej parafii, którą przeprowadził ks. Bp Arkadiusz Okroj – Biskup Pomocniczy Pelpliński. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w godne przeżycie tego wydarzenia, które powtarza się co 5 lat.  W kolejności wydarzeń dziękujemy:

· Społeczności Szkolno-Przedszkolnej i władzom samorządowym z Wójtem Gminy na czele - za podjęcie dostojnego gościa w przedszkolu w Lini i za przygotowany program artystyczny;

· Parafianom, którzy licznie się zebrali na cmentarzu parafialnym na modlitwie za zmarłych, dziękujemy za troskę o wygląd cmentarza i grobów swoich bliskich;

·  Rodzinom, które podjęły ks. Biskupa w swoim domu

· Parafianom z Niepoczołowic za przygotowanie kościoła NMP Różańcowej i Społeczności szkolnej za spotkanie w kościele i w szkole. Dzieciom i nauczycielom za przygotowany program

· Słowa wdzięczności kierujemy do pana grabarza,  organisty z żoną (doradców życia rodzinnego), szafarza Komunii św., sołtysów,  osób zaproszonych do RAD parafialnych, za wspólnotę stołu podczas obiadu

· Parafianom z Kętrzyna za przygotowanie kościoła, a wszystkim przybyłym za obecność i modlitwę

· Ks. Łukaszowi, Prezesowi chóru „Pięciolinia”, Katechetom, Członkom PZ Caritas, przedstawicielom Kręgu Rodzin KD i Grupy Modlitewnej, Członkom Straży Honorowej NSPJ, Gospodyni /…/,  za spotkanie przy stole w plebanii i wspólną modlitwę Kościoła - Nieszpory

· Służbie liturgicznej ołtarza (ministrantom) i młodzieży i rodzinom bierzmowanych za nowe ornaty, Chórowi „Pięciolinia”, Osobom, które  przygotowały kościół w Lini, i za dekoracje kościoła;

· Paniom z Lini i z Niepoczołowic za przygotowanie  stołu  w plebanii - za „posługę Marty”

· Wszystkim Parafianom za wspólnotę modlitwy, troskę o wizerunek parafii, poświęcony czas i środki składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

 

2. Dziś, w V niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata. Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże.

 

3. We wtorek (5 kwietnia) o godz. 17.00 będzie dodatkowo Msza św. w Kętrzynie.

 

4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w intencji nowych powołań do służby w Kościele – do godz. 19.30

 

5. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa jest w piątek o godz. 8.00 i 18.00, a dla dzieci o 17.00 (bez Mszy św.). Rozważania dla dorosłych w tym tygodniu  będą poświęcone tematyce małżeńskiej. Dlatego na godz. 8.00 i 18.00 zapraszamy pary małżeńskie i narzeczeńskie.

 

6. Zachęcamy do korzystania z SAKRAMENTU POKUTY. W sobotę, 9 kwietnia (tylko) w Lini: od godz. 14.00 do 14.45 i po przerwie od godz. 15.15 do 16.00 będzie okazja do spowiedzi św. z pomocą zaproszonych księży z części dekanatu.

 

7. Jest do odebrania/nabycia  nowy „Pielgrzym’.

 

8. Przyszła niedziela (10 kwietnia) – to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej (oprócz sobotniej o godz. 18.00) - przygotujmy palmy również w naszych domach. W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

 

9. Od poniedziałku (4 kwietnia) można zgłaszać dzieci do chrztu na Niedzielę Zmartwychwstania (17 kwietnia)

 

10. W następną niedzielę będzie można złożyć ofiary do puszek na wystrój świąteczny kościoła.

 

11. Również w następną niedzielę – w kruchcie kościoła w Lini będzie można nabyć stroiki wielkanocne (prace konkursowe uczniów). Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

 

12.  Z myślą o Ukrainie włączamy się w akcję przygotowania paczek dla potrzebujących (w Ukrainie). Każda parafia otrzymała przydział kartonów do wypełnienia konkretnymi  produktami spożywczymi i artykuły pierwszej potrzeby (Linia – 5).  Od dziś do piątku podczas Mszy św. przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego będzie stała puszka na zakup tych produktów, a w piątek będzie kolekta na ten cel.

 

13. W związku z nadchodzącymi świętami prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich.

 

14. Zmarł śp. Alfons Dawidowski (lat 66), zam. Linia, ul. Długa 121. POGRZEB będzie we wtorek o godz. 10.00. Różaniec będzie odmawiany w kościele w Lini  po Mszy o godz. 15.00,  a w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00. Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…