Modlitwa „Świety Michale…”

Wobec licznych funkcjonujących tłumaczeń modlitwy papieża Leona XIII, proponuje się korzystanie z następującej formuły:

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromi pokornie prosimy.

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

(Por. ks. Marian Polak, Walczymy z szatanem, Michalineum 2011, s. 76. Imprimatur Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej).