JERYCHO ROŻAŃCOWE 2016

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu
„Jerycho Różańcowe”
Linia 30 – 31.08.2016 r.
 
W każdej godzinie adoracji odmawiamy wyznaczoną część Różańca Świętego
 
18.00 Msza św. /kapłani/                                                                                                       tajemnice radosne
19.00 – 20.00           Róża Matek Matki Bożej Fatimskiej z Niepoczołowic          tajemnice światła
20.00 – 21.00           I Róża Matek i Róża Dziewcząt z Niepoczołowic                    tajemnice bolesne
21.00 – 22.00           I Róża Matek z Niepoczołowic Folwarku                                   tajemnice chwalebne
22.00 – 23.00           Róża Matek z Kętrzyna                                                                     tajemnice radosne
23.00 – 24.00           Róża Matek z Lini p. Woźniak                                                       tajemnice światła
00.00 – 01.00           sołectwo Zakrzewo                                                                             tajemnice bolesne
01.00 – 02.00           sołectwo Niepoczołowice                                                                  tajemnice chwalebne
02.00 – 03.00           sołectwo Kobylasz, Potęgowo                                                         tajemnica radosne
03.00 – 04.00           sołectwo Linia                                                                                       tajemnice światła
04.00 – 05.00           Grupa Modlitewna                                                                              tajemnice bolesne
05.00 – 06.00           sołectwo Kętrzyno                                                                               tajemnice chwalebne
06.00 – 07.00           Róża Niewiast p.w. MB Nieustającej Pomocy z Lini               tajemnice radosne
07.00 – 08.00           I Róża Matek z Lini p. Kreft                                                             tajemnice światła
8.00 Msza Święta /kapłani/                                                                                                     tajemnice bolesne
09.00 – 10.00           Róża Ojców z Kętrzyna                                                                       tajemnice chwalebne
10.00 – 11.00           Róża Matek z Niepoczołowic Folwarku                                         tajemnice radosne
11.00 – 12.00           Róża Matek z Zakrzewa                                                                       tajemnice światła
12.00 – 13.00           Róża Matek MB Niepokalanego Poczęcia p. Różańska          tajemnice bolesne
13.00 – 14.00           Róża Niewiast Kobylarz                                                                      tajemnice chwalebne
14.00 – 15.00           Róża Ojców z Zakrzewa Folwark                                                     tajemnice radosne
15.00 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego/Kapłani/                                              tajemnice światła
16.00 – 17.00           Róża Ojców Linia                                                                                    tajemnice bolesne
17.00 – 18.00           Grupa Modlitewna                                                                                 tajemnice chwalebne
18.00 Msza Święta z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy