100-lat Parafii

Ogłoszenia na jubileusz parafii:

 

·    Aby owocnie przeżyć jubileusz i zyskać odpusty zachęcamy wszystkich Parafian do odnowienia życia w łasce uświęcającej i do skorzystania ze spowiedzi św. w nadchodzącym tygodniu...

 

·    Plakat w osobnej zakładce i FB

 

·    Na stronie internetowej parafii  (zakładka: Ogłoszenia) i na  FB można zapoznać się z pytaniami na konkurs wiedzy o parafii, którego finał odbędzie się w ramach pikniku.

 

·    Przy wyjściu z kościoła rozprowadzamy krzyże-pamiątki (80,- zł), które przyniesiemy do poświęcenia na Mszę św. jubileuszową.

 

·    Na uroczystość jubileuszową w sobotę  o 11.00 zapraszamy wszystkich Parafian. Jeżeli, nie pomieścimy się w kościele obejście kościoła jest nagłośnione, …

 

·    Na  dzień jubileuszu będzie udostępniony  parking  przy szkole w Lini oraz plac przy cmentarzu. W związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych prosimy mieszkańców Lini, aby na Mszę św. udali się pieszo, a także , aby udostępnili swoje podwórka dla najbliższych przyjezdnych.

 

·    Wszystkich Parafian, nie tylko z Lini prosimy o udekorowanie do czwartku swoich domów i obejść  flagami, kwiatami i  emblematami religijnymi, a na sobotę o zapalenie po jednym zniczu na uporządkowanych grobach swoich bliskich.

 

·    W czwartek o 15.30 zapraszamy chętnych z Lini, Zakrzewa oraz z Potęgowa i Kobylasza (ze swoim sprzętem) do sprzątania  kościoła w Lini i obejścia naszej świątyni parafialnej. Osoby chętne ( 5) prosimy , aby zgłosiły się do swoich sołtysów.   O podobne akcje prosimy Mieszkańców sołectw w Kętrzynie i w Niepoczołowicach przy   kościołach filialnych.

 

·    W  ramach pikniku po Mszy św.  na jednym ze stanowisk będą rozprowadzane odpłatnie albumy  o naszej parafii.