konkurs

        Pytania na konkurs wiedzy o parafii NSPJ Linia z okazji jej 100-lecia:

1.      W którym roku powstała parafia w Lini?(w 1923)

2.      Jedno ze słynnych powiedzeń ks. Bazylego? („Nie podskakuj”)

3.      Podaj imię i nazwisko obecnego ks. proboszcza. (Wojciech Senger)

4.      Pod jakim wezwaniem jest kościół w Lini? (Najświętszego Serca Pana Jezusa)

5.      Do jakiej diecezji należy parafia Linia? (pelplińskiej)

6.      W którym roku urodził się ks. Bazyli Olęcki? (1923)

7.      Kto był pierwszym administratorem w parafii Linia? (ks. Franciszek Węsiora)

8.      Ilu w ciągu 100 lat było w parafii Linia proboszczów i administratorów? (9)

9.      W którym roku przyszedł do naszej parafii obecny proboszcz? (w 1999)

10.  Kto był proboszczem w naszej parafii podczas II wojny światowej? (ks. Jan Mickholz)

11.  Kto w ciągu tych100 lat był najdłużej proboszczem? (ks. Bazyli)

12.  Ile lat proboszczem był ks. Bazyli? (27 lat)

13.  Jacy księża spoczywają przy kościele? (ks. Jan Mickholz i ks. Bazyli Olęcki)

14.  Gdzie urodził się ks. Bazyli? (w Mrocznie)

15.  Skąd pochodzi obecny proboszcz? (z Pucka)

16.  Kto był wójtem w Lini w czasie II wojny światowej? (Antoni Tatuliński)

17.  Kto obecnie w Lini jest wójtem? (Bogusława Engelbrecht)

18.  Do jakiego dekanatu należy parafia Linia? (sierakowickiego)

19.  Kto spędził noc w naszym kościele w 1945 roku? (więźniowie z obozu Stutthof)

20.  Ile dzwonów wisi na wieży naszego kościoła? (3)

21.  Jakie imiona noszą nasze dzwony? (Jezus, Maryja, Józef)

22.  Kiedy odbyła się pierwsza Msza święta w parafii Linia? (12 sierpnia 1923 r.)

23.  Gdzie powstała pierwsza kaplica? (w budynku byłej karczmy)

24.  W jakich latach zbudowano pierwszy kościół w Lini? (1924-1926)

25.  Jaki ksiądz kierował budową pierwszego kościoła w Lini? (ks. Józef Papack)

26.  Podaj imię i nazwisko obecnego pana organisty? (Jan Szulc)

27.  W którym roku obchodziliśmy 50-tą rocznicę powstania parafii? (w 1973)

28.  Co zażywał ks. Bazyli? (tabakę)

29.  Ile wiosek należy do parafii Linia? (9)

30.  Wymień wioski, które należą do parafii Linia? (Linia, Igrzeczna, Kętrzyno, Kobylasz, Niepoczołowice, Niepoczołowice Folwark, Potęgowo, Zakrzewo, Zakrzewo Folwark)

31.  Ile lat budowano pierwszy kościół w Lini? (2 lata)

32.  Ilu parafia liczy wiernych? (ok 3185)

33.  Jaką melodię dzwony dzisiaj wybijają o godzinie 15.00? (Jezu, ufam Tobie)

34.  Czym pokryty jest dach naszego kościoła? (miedzią)

35.  Kto „zastał kościół w Lini gliniany, a zostawił murowany”? (ks. Bazyli)

36.  Kto był jednym z pierwszych organistów w Lini? (Teofil Brzeski)

37.  Podaj adres parafii w Lini? (ul. Długa 18, 84-223 Linia)

38.  Do jakiego powiatu należy parafia? (wejherowskiego)

39.  Czy ks. Bazyli był najstarszy czy najmłodszy z rodzeństwa? (najstarszy)

40.  Ile ks. Bazyli miał rodzeństwa? (13)

41.  Gdzie ks. Bazyli przyjął święcenia kapłańskie? (w katedrze pelplińskiej)

42.  Kto jest obecnie biskupem ordynariuszem w Pelplinie? (Ryszard Kasyna)

43.  Ile lat miał ks. Bazyli, gdy został księdzem? (29 lat)

44.  Jaki jest porządek Mszy świętych w kościele w Lini w niedziele i święta? (8.00, 11.00, 15.00)

45.  Kto obecnie jest wikariuszem w Lini? (ks. Bartosz Kleist)

46.  Skąd pochodzi ks. wikariusz Bartosz? (z Garczyna)

47.  Ile lat miał ks. Bazyli gdy zmarł? (76 lat)

48.  Do jakiej pierwszej parafii został skierowany ks. Bazyli? (do Sierakowic)

49.  W którym roku wykonano mozaikę przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę? (w 1983 r.)

50.  Jaką nazwę nadał ks. Bazyli kaplicy w Kętrzynie? („Pater Noster”)

51.  Jaką nazwę nadał ks. Bazyli kaplicy w Niepoczołowicach? („Ave Maria”)

52.  Kto poświęcił salkę katechetyczną w Niepoczołowicach? (ojciec Jan Olęcki – brat ks. Bazylego)

53.  Jak miał na imię proboszcz ks. Wachowski? (Wiktor)

54.  Na jakiej ulicy mieszkał pochodzący z Lini ks. Marcin Jarosz? (ul. Szkolna)

55.  Jak miał na imię proboszcz ks. Mickholz? (Jan)

56.  Jaki biskup dokonał w 1926 roku poświęcenia naszego kościoła? (biskup Stanisław Okoniewski)

57.  Czy był wikariuszem w Lini ks. Jan Kulas? (tak)

58.  Gdzie obecnie jest proboszczem były wikariusz z Lini ks. Marek Labuda? (w Mściszewicach)

59.  Jaki napis widnieje na witrażu w prezbiterium? (Me trzimome z Bogem)

60.  Kościół filialny w Kętrzynie, pod jakim jest wezwaniem? (Bożego Miłosierdzia)

61.  Kościół filialny w Niepoczołowicach, pod jakim jest wezwaniem? (NMP Różańcowej)

62.  Czy był w Lini wikariuszem ks. Piotr Czaja? (nie)

63.  Z jakiej wioski pochodzi nasz parafianin ks. Stanisław Bigus? (z Niepoczołowic)

64.  Jaki biskup udzielił święceń kapłańskich ks. Bazylemu? (biskup Kazimierz Kowalski)

65.  Ilu było braci Pobłockich, którzy zostali księżmi? (4)

66.  Z jakiej wioski pochodzą nasi parafianie: ks. Piotr Czaja i ojciec Arkadiusz Czaja? (z Niepoczołowic)

67.  Jak ma na imię nasz były wikariusz ks. Ryłko? (Dariusz)

68.  W którym roku ks. Bazyli został proboszczem w Lini? (1966 r.)

69.  Ilu pielgrzymów wyruszyło z Lini do Wejherowa w 1986 roku? (912)

70.  Ile lat miał ks. Bazyli gdy został magistrem? (66 lat)

 

 

 

Główne źródło: książka ks. Bazylego Olęckiego  „Z dziejów wsi i parafii Linia”